Kanister 1519

|

Kanister 1519

Kanister ogólnego zastosowania wykonany z polietylenu, o pojemności 11 l, przeznaczony do przelewania, przechowywania i transportu płynów łatwopalnych Zapobiega niebezpieczeństwu wybuchu oparów płynów palnych. Jest bardzo trwały i gwarantuje prostą i wygodną obsługę. Jego kształt zapewnia efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C) należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach, urządzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

pojemność:
wymiary:
średnica wlewu:
waga:
kolor:
materiał:
lejek:
gwarancja

11 l
37 cm x 32 cm *
10 cm
3,2 kg
czerwony
polietylen

10 lat

spełnia wymagania:

FM_JPG-mały

* wysokość x średnica

Charakterystyka:

  • wygodny uchwyt zwalniający spust wlewu;
  • samozamykający mechanizm pokrywy spustu z uszczelką nitrylową  gwarantujący szczelność do 5 PSI wewnętrznego ciśnienia;
  • nieiskrzący spust grawitacyjny;
  • konstrukcja wykonana z polietylenu;
  • konstrukcja tłoczona wykonana bezspoinowo z dnem montowanym a na podwójną zakładkę i sprasowywane;
  • polietylen zamiast metalu zapewnia dodatkową odporność pojemnika na wżery, przebicia oraz łuszczenie oraz korozje;
  • spełnia wymagania FM Aprovals;
  • pojemnik zapewnia zgodność z przepisami bhp oraz wymogami ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi magazynowania niebezpiecznych płynów;

Wyprodukowano przez Eagle Manufacturing Company w USA

przejdź do sklepu
Print Friendly, PDF & Email


Sorbent tani granulat - super jakość oraz cena !