Składowanie

|

W kategorii składowanie znajdują się produkty służące kompleksowemu rozwiązaniu ochrony środowiska pracy przed niepożądanym rozlewami substancji ciekłych. Są tu artykuły służące bezpiecznemu przechowywaniu i użytkowaniu zbiorników – od cystern, przez beczki po małe pojemniki. Jest też asortyment służący zabezpieczaniu obszarów roboczych  niezależnie od ich powierzchni – od pojedynczych stanowisk po całe hale. Są też produkty służące do  ochrony przed skażeniem gleby podczas pracy lub awarii różnego typu maszyn i pojazdów. Są to produkty najwyższej jakości sprawdzające się w sytuacjach gdy mamy do czynienia ze składowaniem stałym, sytuacją tymczasową lub awaryjną W szczególności są to różnego rodzaju wanny wychwytowe, powierzchnie robocze oraz wyposażenie do składowania beczek

Wanny HDPE

Więcej

Wanny składane

Więcej

Wanny metalowe

Więcej

Powierzchnie robocze

Więcej

Składowanie poziome

Więcej

Stacje robocze

Więcej


Sorbent tani granulat - super jakość oraz cena !