Sorbent Mobius

sorbenty mineralne

|
adsorbent węglowy

Hydrofobowy absorbent, który służy do neutralizacji i usuwania węglowodorów, paliw i innych ropopochodnych, olejów naturalnych i syntetycznych, tłuszczy, smarów, płynów przemysłowych, różnorodnych cieczy chemicznych – kwasów, zasad i rozpuszczalników, farb i lakierów oraz innych substancji nierozpuszczających się w wodzie. Adsorbent może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na powierzchniach twardych i gruntach, na powierzchni wód stojących i płynących, a także w postaci wkładu w filtrach przemysłowych.

Adsorbent jest sypkim konglomeratem węglowym, występuje w postaci proszku o uziarnieniu 0,5 – 3 mm, powstaje w procesie połączenia węgla technicznego pochodzącego z pyrolizy opon samochodowych i odpadów celulozy. Adsorbent węglowy nie zawiera szkodliwych składników, jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Zalety adsorbentu węglowego:

  • znakomita zdolność i szybkość sorpcyjna,
  • hydrofobowość,
  • nie uwalnia wchłoniętych substancji,
  • niezatapialność nawet w stanie pełnego nasączenia,
  • możliwość desorpcji,
  •  nie wchodzi w reakcje chemiczne z sorbowanymi cieczami,
  • jest niepalny i niewybuchowy.

Po użyciu adsorbent może być wykorzystany jako paliwo lub dodatek do mieszanek asfaltowych i dachowych.

recykling sorbent
MODELPOJEMNOŚĆCHŁONNOŚĆWAGA
Mobius-20worek 57ldo 100l20kg
Mobius-7worek 19ldo 35l7kg

Sorbent tani granulat - super jakość oraz cena !