Sorbenty polipropylenowe więcej

|

WM

chemiczne

Sorbenty polipropylenowe to nowoczesne materiały sorpcyjne. Od wielu lat sorbenty stosowane były głównie przez straż pożarną, służby drogowe, ratownictwo skażeń. Obecnie służby BHP na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr. 62 poz. 627 i 628) oraz Ustawy o Odpadach zalecają wyposażenie stanowisk pracy w środki pochłaniające, zapobiegające skażeniu środowiska lub zagrożeniom dla pracowników wynikającym z niekontrolowanych wycieków różnego typu substancji. W odpowiedzi na te wymagania sorbenty polipropylenowe są coraz częściej stosowane m.in. w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, stacjach paliw, magazynach, stacjach przeładunkowych, w portach oraz są jednym z podstawowych elementów zestawów ADR, niezbędnych przy transporcie substancji i materiałów niebezpiecznych (zgodnie z przepisami ADR -międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych).

Nasze sorbenty polipropylenowe są zgodne z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi. W normalnych warunkach składowania nie ulegają rozkładowi i nie posiadają skłonności do samozapłonu, są antyelektrostatyczne. Poddane działaniu wysokiej temperatury włóknina ulega najpierw sfilcowaniu, a potem stopieniu. Nie zmieniają właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych wody lub powierzchni stałej na której zostały użyte, co sprawia, że są bezpieczne dla środowiska. Maty nie wchodzą również w reakcję z cieczami, które pochłaniają i nie zmieniają ich właściwości fizykochemicznych.

ZASTOSOWANIE:

 • zapobiegają zagrożeniom spowodowanym przez wycieki technologiczne i incydentalne
 • przyczyniają się do ochrony miejsca pracy, poprawiając ich bezpieczeństwo
 • ochraniają powierzchnie robocze
 • zabezpieczają przejścia, posadzki, szlaki komunikacyjne
 • zabezpieczają przejścia, posadzki, szlaki komunikacyjne

 

PODSTAWOWE I NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI SORBENTÓW:

 • wysoka chłonność – wchłaniają dwudziestopięciokrotność swojej pierwotnej wagi
 • antyelektrostatyczność – nasze sorbenty są antyelektrostatyczne, co wyklucza zagrożenie samozapłonu (spełniają
  wymogi BHP i przepisów przeciwpożarowych)
 • pływalność – nawet po wchłonięciu maksymalnej ilości cieczy ropopochodnej sorbenty olejowe utrzymują się na wodzie co gwarantuje, że zanieczyszczony sorbent zostanie bezpiecznie usunięty z powierzchni wody i powstały odpad niebezpieczny nie utonie i nie zanieczyści dna zbiornika
 • nie palą się – sorbenty wykonane z włókniny polipropylenowej odpowiednio do temperatury ulegają najpierw sfilcowaniu, a potem stopieniu
 • wysoka jakość – nasze sorbenty są kontrolowane przez Millsaps College in Jackson, Missisippi, zgodnie z procedurą ASTM F726-81
 • wytrzymałość na rozciąganie – posiadamy w ofercie sorbenty o wzmocnionej powłoce gwarantującej dużą wytrzymałość na ścieranie i rozciąganie
 • bezpieczne dla zdrowia – nie są toksyczne, po spaleniu pozostawiają po sobie nieszkodliwy dwutlenek węgla, wodę oraz śladowe ilości popiołu
 • niskie koszty utylizacji – po spaleniu pozostaje 0,02% masy pierwotnej

Sorbenty polipropylenowe mogą składać się z jednej lub kilku warstw o określonych właściwościach:

Meltblown jest to warstwa włókniny o strukturze drobnowłóknistej, której włókna mają średnicę od 2 do 4 μm. Włókna nie mają określonej długości, są przypadkowo ukierunkowane, ich średnica zmienia się na długości. Charakteryzują się wysoką chłonnością. Z niej wytwarzana jest warstwa główna, chłonna mat polipropylenowych, która również utrzymuje wewnątrz zaabsorbowaną ciecz.

Finefiber jest to warstwa włókniny wykonana z gęsto utkanych mikrowłókien poniżej 1 μm, podobna do bibuły, miękka, lepiej przylega do powierzchni i gwarantuje lepszą chłonność z powierzchni płaskich i śliskich. Wytwarzane są z niej powłoki zewnętrzne mat polipropylenowych.

Spunbond jest to warstwa z równomiernie rozłożonymi włóknami w całej włókninie, które ułożone są w kierunku wzdłużnym i poprzecznym w stosunku 2:1. Warstwa ta charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na rozciąganie i ścieranie. Wytwarzane są z niej powłoki zewnętrzne mat polipropylenowych.

Podział sorbentów ze względu na ilość warstw:

Jednowarstwowe – sorbent stanowiący jedną warstwę główną, którą jest włóknina polipropylenowa (meltblown) charakteryzująca się wysoką chłonnością. Czasami maty są wzmacniane punktowym zgrzewaniem (dimplowaniem).

Dwuwarstwowe – sorbent zbudowany z dwóch rodzajów włókniny polipropylenowej.  Warstwy głównej (meltblown), termicznie zespolonej (dimplowanej) z warstwą wierzchnią, którą może stanowić warstwa finefiber – miękka, super chłonna podobna do bibuły, która zapewnia lepszą absorpcję płynów w szczególności z powierzchni płaskich i śliskich lub warstwa spunbond , która zwiększa wytrzymałość maty na rozciąganie i ścieranie.

Trójwarstwowe standard – sorbent składający się z trzech warstw włókniny. Warstw zewnętrznych (finefiber) termicznie zespolonych (dimplowanych) z główną warstwą wewnętrzną (meltblown). Warstwy zewnętrzne finefiber stanowią miękkie super chłonne powierzchnie przypominające bibułę, które zapewniają podwyższoną odporność. Warstwy te lepiej przylegają do powierzchni co gwarantuje lepszą absorpcję płynów w szczególności z powierzchni płaskich i śliskich, warstwa ta lepiej przylega do powierzchni. Warstwę wewnętrzną stanowi miękka włóknina meltblown charakteryzująca się wysoką chłonnością, która również utrzymuje wewnątrz zaabsorbowaną ciecz.

Trójwarstwowe wzmocnione – sorbent składający się z trzech warstw. Powłoki zewnętrzne są termicznie zespolone (dimplowane) z główna warstwą wewnętrzną (meltblown) charakteryzującą się wysoką chłonnością, która również utrzymuje wewnątrz zaabsorbowaną ciecz. Pierwszą warstwę zewnętrzną (spunbond), stanowi ultralekka membrana włókniny przypominającej poliester. Membrana ta charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i ścieranie. Nie zmniejsza możliwości absorbcyjnych, redukując jednocześnie przesiąkanie maty. Drugą warstwę zewnętrzną może stanowić miękka, super chłonna powierzchnia podobna do bibuły finefiber, która zapewnia podwyższoną odporność oraz lepszą absorpcję płynów z powierzchni płaskich i śliskich lub kolejna warstwa spunbond.


Sorbent tani granulat - super jakość oraz cena !